Predstavenie o vybraných slovách

Žiaci 1. – 4. ročníka sa dňa 27. 11. 2018 zúčastnili  60 min. divadelného predstavenia so zaujímavými hercami z muzikálov a seriálov, ktoré malo za cieľ naučiť deti jednoduchou formou vybrané slová.

Bolo to interaktívne predstavenie, v ktorom herci zapájali do deja deti.

V rámci predstavenia vyhrali malé tematické darčeky.

Celé predstavenie sa nieslo v duchu pesničky o vybraných slovách.