Pozvánka na triedny aktív

ZŠ Borodáčova pozýva rodičov a zákonných zástupcov žiakov na triedny aktív, ktorý sa uskutoční dňa 14.1.2019 (pondelok) so začiatkom od 16:00 v jednotlivých triedach.