Deň zdravej výživy na 1. stupni

Dňa 2.11.2017 sme si my, žiaci 1. stupňa, pripomenuli deň zdravej výživy. Zistili sme, že dôležitá nie je len zdravá strava, ale aj cvičenie a športovanie.

Pani učiteľka Zvolská pripravila pre všetkých žiakov prvého stupňa rôzne aktivity zamerané na zdravý životný štýl. Pomáhali jej žiaci 1.B a 3.A. Žiakov čakali rôzne úlohy a za každú absolvovanú úlohu získali pečiatku a za určitý počet pečiatok získali odmenu. Žiakov tieto aktivity veľmi bavili, no najviac sa im páčila aktivita, kde podľa hmatu zisťovali o aké ovocie či zeleninu ide. Okrem toho rozdeľovali potraviny na zdravé a nezdravé, kreslili ovocie alebo zeleninu so zatvorenými očami, hádali hádanky a aj si zacvičili.

V triedach sa žiaci so svojimi pani učiteľkami rozprávali o zdravej výžive, kreslili rôzne obrázky, prípadne si pochutili na zdravých dobrotách.