Návšteva skautov v 2. A triede

Terezka, Zlatka a Janka – SKAUTKY zo slovenského skautingu v Ružinove, ktorý sa venuje všestrannému rozvoju mladých ľudí navštívili žiakov 2.A triedy. Priblížili im aktivity, s ktorými sa ako skauti stretávajú. Spoločne sa so žiakmi zahrali rôzne pohybové  ale aj logické hry. Rozvíjal sa sociálny kontakt medzi spolužiakmi, ale aj citový, intelektuálny a charakterový.  Žiaci kreatívne pomocou prstov vymaľovali obrázok. Snahou bolo, aby deti vedeli navzájom komunikovať, spolupracovať a riešiť problém. Skauti spoločne s druhákmi strávili tri príjemné a zaujímavé vyučovacie hodiny. Žiaci dostali na skautky kontakt a v prípade záujmu môžu navštevovať tento krúžok.