Dopravná výchova u druhákov trošku netradične

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v  hromadnej alebo osobnej doprave . Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách si žiaci -druháci mohli zopakovať s milou návštevou. Pani policajtka pripravila pre žiakov zaujímavé témy, obrázky a situácie, o ktorých sa spoločne porozprávali. Dopravná výchova je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov. Našou úlohou je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov.