Informácia o konaní triednych aktívov

ZŠ Borodáčova oznamuje všetkým rodičom, že dňa 6.11.2017 (pondelok) sa uskutočnia triedne aktívy.

Triedy na 1.stupni o 16:00

Triedy na 2.stupni o 17:00