Imatrikulácie

Dňa 15.11.2018 sa na našej škole uskutočnila imatrikulačná slávnosť nových prváčikov. Program pre prváčikov a ich rodičov, ktorý si pripravili žiaci 9.A, sa niesol v znamení prijímania nových agentov do tajnej organizácie MVČ, ktorá sa na našej škole v utajení zaoberá bojom s mimozemšťanmi. Avšak ani návšteva zlého mimozemšťana našich prvákov nevystrašila, a úlohy úspešne splnili. Po tomto programe vystúpil s krátkym príhovorom p.riaditeľ a spolu s triednymi učiteľkami prváčikom odovzdal imatrikulačné listy a malé darčeky.