Informácia o voľnom pracovnom mieste

Riaditeľ ZŠ Borodáčova prijme do zamestnania s nástupom od 7.1.2019 :

učiteľku do materskej školy

vychovávateľku do ŠKD

Bližšie informácie získate po telefonickom alebo mailovom dohovore na čísle 02/43630904 alebo 02/43630896, alebo počas úradných hodín na adrese školy.