Informácie k testovaniu deviatakov

Testovanie deviatakov z matematiky a slovenského jazyka pod názvom Testovanie 9 sa tento rok uskutoční dňa 21.3.2018. Náhradný termín je 5.4.2018.

Žiaci budú písať test z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Naši žiaci si testovanie vyskúšajú formou nácviku vyplňovania testov a záverečnej prípravy v dňoch 19. – 20.3.2018.

Bližšie informácie nájdete na http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2018/fin_Zakladne_informacie_T9_2018.pdf

Deviatakom prajeme veľa šťastia !