Kurz korčuľovania pre žiakov I. stupňa

Vo februári 2017 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili výcviku korčuľovania na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurilu. Cieľom tohto výcviku bolo získanie a zdokonaľovanie korčuliarskych zručností, prekonanie obáv z ľadu a nácvik korčuliarskej techniky.

Úspešne sme zvládli začiatok kurzu hneď 1.deň. Inštruktori nás rozdelili do 5 družstiev podľa výkonu. Postupne sme sa učili rovnováhu a chôdzu na ľade, korčuľovanie vpred a vzad, odraz a zabrzdiť. Čakali nás ešte ďalšie dni plné zábavy – naučiť sa zvládnuť oblúčiky, jazdu na jednej nohe a dokázať zmeniť smer. Tréneri boli super. Nikdy nechýbali ani hry na ľade. 

Aj keď nás boleli nohy, zdravo sme boli unavení, vždy sme sa šťastne vracali späť do školy. 

Posledný deň v piatok sme pozvali našich rodičov na otvorenú hodinu z korčuľovania!  

Tešíme sa na kurz korčuľovania opäť budúci rok!