Zápis do 1. ročníka

Zapísanie dieťaťa do školy je vážnym krokom v živote každej rodiny. Školu si dnes možno vybrať starostlivo a so zvážením všetkých aspektov, ktoré život rodiny ovplyvnia na dlhšiu dobu. Dôležitá totiž nie je len vzdialenosť školy od bydliska, ale aj charakter pedagogiky školy a konkrétni ľudia, ktorí školu tvoria a pracujú v nej.

Na našej škole prebiehal zápis vo veľmi príjemnej atmosfére. Stretnutie učiteľov, budúcich prváčikov a ich rodičov bolo priateľské a milé. Školská psychologička a špeciálna pedagogička počas rôznych aktivít získavali dostatok informácií o zrelosti dieťaťa pre školu a rodičia mali možnosť sa veľa dozvedieť o rôznych formách vyučovania jazykov, prírodovedných predmetov, školského klubu detí a o fungovaní školy. Už teraz sa tešíme na nových prváčikov!