Slávnostná imatrikulácia prvákov

Čvirikajú vrabce od samého rána, že borodáčsky prváčik školákom sa stáva! Utorok, 20. 12. 2016, bol slávnostným dňom pre žiakov 1. A, 1. B a 1. C triedy. Zložením IMATRIKULAČNÉHO SĽUBU a zvládnutím 5 úloh zo slovenského jazyka, matematiky, hudobnej, telesnej a výtvarnej výchovy sa prváčikovia stali právoplatnými členmi našej borodáčskej rodiny.