Školotoč – 1. číslo – 2016/2017

 
Milí naši žiaci,
naše milé pani učiteľky, páni učitelia,
milí rodičia !
Už sa nám to zdá veľmi dlhá doba odkedy sme sa po prázdninách vrátili do školských lavíc. Preč je leto, slnko, pláže a iné prázdninové pôžitky. Vystriedali ich školské povinnosti, krúžky a iné mimoškolské aktivity.
Keď som sa po mojom nástupe do školy dozvedel, že jednou zmojich úloh ako nového slovenčinára bude viesť školský časopis, potešil som sa.
Bolo to aj kvôli tomu, že ja sám som približne vo vašom veku bol akýmsi šéfredaktorom školského časopisu na základnej škole v mojej rodnej dedine. Tento časopis je teda pre mňa akýmsi symbolickým návratom do mojich žiackych čias.
Ako isto viete, na našej škole sa počas leta odohralo viacero zmien, no okrem nich sa v tomto školskom roku uskutočnia aj viac-menej tradičné aktivity. Prváci sa tešia na svoje prvé školské zážitky, piataci a deviataci sa už istotne ,,tešia“na Testovanie a na prijímacie pohovory a my, učitelia sa zasa tešíme na to, ako
budeme rozdávať čo najviac jednotiek.
 
Veľkou zmenou prešiel aj školský časopis. Okrem kompletne nového kolektívu redakčnej rady sa zmenilo aj to, že počnúc dnešným číslom sa časopis bude distribuovať výlučne iba v elektronickej podobe na webovej stránke školy.
Prajem Vám všetkým teda do nového školského roku najmä veľa zdravia a veľa úspechov v škole. Dúfam, že tento školský rok spoločne zvládneme so zachovaním čo najväčšej porcie nášho psychického i fyzického zdravia – lebo práve to je to najhlavnejšie, čo v živote máme.
 
Mgr. Mário Starovič