Naši deviataci boli v testovaní úspešní.

Gratulujeme našim deviatakom k výsledkom dosiahnutým v aprílovom celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2017). Spomedzi devätnástich škôl v Ružinove sa naši deviataci v rámci testovania vedomosti z matematiky umiestnili na výbornom 3. mieste, za Spojenou školou Novohradská a Súkromnou základnou školou na Bajkalskej ulici. 

Naši deviataci dosiahli veľmi slušný výsledok aj v testovaní slovenského jazyka a literatúry, kde sa spomedzi 18. ružinovských škôl umiestnili na piatom mieste. Gratulujeme našim deviatakom a držíme im palce, aby sa im rovnako a lepšie darilo aj pri štúdiu na stredných školách.

Celoslovenské testovanie ţiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2017) sa uskutočnilo 5. apríla 2017 na 1 437 základných školách, z toho 1 302 škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 123 s vyučovacím jazykom maďarským, 11 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským. Detailné výsledky testovania nájdete tu.