Mikuláš v škole

Dňa 6. 12. 2016 nás v škole potešila vzácna návšteva – Svätý Mikuláš so svojimi anjelikmi.

Priniesol deťom sladkosti a jabĺčka, za ktoré mu poďakovali básničkami a pesničkami. 

Do školského rozhlasu si žiaci 4. A a 4. B pripravili krátku reláciu, z ktorej sa všetci žiaci dozvedeli o pôvode tohto dobrodinca a patróna detí.