Mesiac úcty k starším v ŠKD

Dňa 25.10.2017 sme si v ŠKD pripomenuli Mesiac úcty k starším. V príjemnej atmosfére sa stretli deti so svojimi starými rodičmi v školskej jedálni, kde si zahrali stolové spoločenské hry. K dobrej nálade prispelo aj malé občerstvenie. Starí rodičia a deti odchádzali domov spokojní a dobre naladení.