Imatrikulácie 2017

Dňa 16.11.2017 sa v našej škole uskutočnila slávnostná imatrikulácia prvákov. Celý program imatrikulácie sa niesol v duchu Harryho Pottera. Program pre prváčikov si pripravili žiaci 9. triedy a malým číslom sa pridali aj druháci. Na záver každý prváčik obdržal z rúk p.zástupkyne a triednej učiteľky pamätný list, knižku, písacie potreby a sladkú odmenu.