Riaditeľské voľno

Vážení rodičia !

Dovoľujem si Vám oznámiť, že na deň 22.12.2017 udeľujem všetkým žiakom ZŠ Borodáčova riaditeľské voľno.

S úctou,

Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD. 

riaditeľ školy