Oznam o školskom stravovaní

Od 1.8.2021 bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v základnej škole (ZŠ) a v poslednom ročníku materských škôl (MŠ), tzv. predškolákov tak, ako sme ho poznali doteraz.

Pre včasné zabezpečenie novelizovaného znenia príslušných ustanovení zákona o dotáciách a získanie dotácie – príspevku na stravovanie – vo výške 1,30 €/dieťa/žiaka za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania rodičia najneskôr do 30.7.2021 prinesú vyplnené podklady, ktoré sú v prílohe na MÚ Bratislava-Ružinov Ing. Navrátilovej

Nové stravovanie

cestne_vyhlasenie 2021