Elokované pracovisko ZŠ s MŠ Borodáčova

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v spolupráci s MČ Ružinov ako zriaďovateľom školy a Ministerstvom školstva v súčasnosti pracuje na otvorení elokovaného pracoviska na Tomášikovej ulici.

Začiatkom augusta budú rodičia informovaní o nasledujúcom postupe.

Zároveň upozorňujeme na nové pracovné miesta na elokovanom pracovisku.

Voľné pracovné miesta