Oznam o zatepľovaní školy

Vážení rodičia, od 25.9.2019 (streda) sa začnú vykonávať zatepľovacie práce na budove Materskej a Základnej školy, Borodáčova 2. Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce na budove ZŠ a MŠ Vás prosíme, zvýšte svoju opatrnosť a pohybujte sa len po vyznačených koridoroch, aby sa predišlo úrazom. Zároveň Vás žiadame, aby ste po skončení vyučovania, družiny, obeda, opustili čo najrýchlejšie priestory areálu.