Oznámenie o konaní triednych aktívov ZRPŠ

Vážení rodičia!
Riaditeľstvo školy oznamuje, že triedne aktívy ZRPŠ pre triedy 2. – 9. sa uskutočnia
dňa 11. 9. 2017 v kmeňových triedach v čase od 16:00 do 18:00.