Nové skrinky v škole

Deti na našej škole môžu od 1.9.2017 využívať namiesto starých šatní nové, moderné skrinky. Deťom aj vďaka možnosti uzamknutia ponúkajú väčšiu bezpečnosť ich osobných vecí a oblečenia. Nové skrinky využívajú žiaci všetkých ročníkov našej školy.