Oznámenie o prihlasovaní žiakov na obedy

Vážení rodičia, ak ste ešte nenahlásili svoje deti na obedy, urobte tak do 28.8.2019 (najneskôr do 9:00) .