Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľ ZŠ s MŠ Borodáčova oznamuje rodičom, že v zmysle paragrafu 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom 6. — 9. ročníka Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava dňa 18. mája 2022 riaditeľské voľno.

Odôvodnenie: Riaditeľské voľno je udelené žiakom z organizačných dôvodov— Testovanie 5.