Pozvánka na triedny aktív

ZŠ Borodáčova oznamuje, že triedne aktívy sa uskutočnia formou individuálneho pohovoru dňa 8.4.2019 od 16:00 v triedach.