Informácia pre rodičov k zápisu

Vážení rodičia, všetky žiadosti a tlačivá musia byť podpísané oboma zákonnými zástupcami úplnej či rozvedenej rodiny ( okrem prípadu, ak súd nariadil niektorému zo zákonných zástupcov maloletého dieťaťa zrušenie rodičovských práv ). Ak sa na zápis nemôžu dostaviť obaja zákonní zástupcovia, je potrebné doložiť  splnomocnenie.

 

Všetky potrebné dokumenty nájdete na stiahnutie tu.