Beseda s ilustrátorkou

Dňa 28.3. 2019 na našu školu zavítala poetka, spisovateľka a ilustrátorka pani Eva Raková Plišnáková. Besedy sa zúčastnili žiaci 2.3. a 4. ročníka a dozvedeli sa mnoho nových vecí či už z histórie tlačenia kníh alebo o zaujímavej práci spisovateľa a ilustrátora.
Otázok nebolo konca-kraja, deti odmenili nášho hosťa veľkým potleskom a nakoniec nasledovali ešte podpisy na pamiatku!