Marec v ŠKD

Deti 3.A a 3.B v ŠKD pracovali na projekte s názvom „STOP návykovým látkam“. Tento projekt sme realizovali vo vytvorených viacčlenných skupinách. V úvode sme diskutovali o návykových látkach a čítali knihu – „Nenič svoje múdre telo“. Nakoniec deti zo svojich získaných vedomostí z danej oblasti vytvorili projekty. S mesiacom marec prichádzajú slnečnejšie a príjemnejšie dni, na ktoré sa všetci tešíme a zároveň je to aj mesiac kníh. V ŠKD deti z 3.A a 3.B mali besedu na tému „Marec – mesiac kníh“. Rozprávali sme sa o knihách, ktoré deti aktuálne čítajú, alebo nedávno čítali a aj o spisovateľoch, ktorí ich napísali. Z kníh, ktoré si deti priniesli sme čítali úryvky. Na záver sme si dali záväzok, že v tomto mesiaci budú deti čítať viac ako v iné mesiace. Naši šikovní tretiaci nakreslili ešte aj obaly ich obľúbených kníh.