Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, riaditeľ ZŠ Borodáčova oznamuje, že na deň 7.5.2018 udeľuje žiakom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

ŠKD bude v prevádzke ako obvykle, treba však do konca apríla nahlasiť svoje dieťa príslušnej p. vychovávateľke.