Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

Dňa 8.3. 2019 sa na 1. stupni nielen recitovalo, ale aj  umelecky rozprávali texty. Pred jarnými prázdninami sa v každej triede uskutočnili triedne kolá Hviezdoslavovho Kubína  a najlepší z najlepších ukázali svoje umelecké vlohy na školskom kole. Veľmi ťažká úloha pre porotu bola vybrať najlepších, nakoniec však rozhodli takto:

1. miesto Bronislava Teplanová 4. A
2. miesto Jakub Mátyás  3. A
3. miesto Hana Luňáčková  3. A