Správajme sa k sebe slušne

Aktivity v 4.A sú zamerané na vzájomné vzťahy v triede, rešpektovanie sa navzájom, komunikáciu medzi spolužiakmi.

Ďalšie stretnutie plánujeme v mesiaci marec.