Stridžie dni

Stridžie dni – tak sa označovali dni, v ktorých sa podľa povier našich predkov zlé sily zmocňovali ľudských obydlí. Boli to dni sv. Kataríny (25.11), Ondreja (30.11), Barbory (4.12), Mikuláša (6.12), Lucie (13.12) a Tomáša (21.12). Na ochranu sa používali prostriedky ochrannej mágie (magické rastliny), ochranné znaky (kríž, kruh), symbolické úkony (obchádzanie), masky a hluk, ktoré mali zahnať zlé sily. Neskôr sa predstavy zredukovali na ochranu pred strigami (bosorkami) škodiacimi najmä dobytku. Z týchto predstáv sa do 50. rokov 20. storočia zachoval napríklad zákaz vstupu cudzej ženy do domu a dvora, jedenie a natieranie dverí cesnakom, obchádzanie domu so svätenou vodou.

Na našej škole sa žiaci 8. triedy pod vedením p. zástupkyne Gajdošovej rozhodli vyhnať zo školy všetky veci, ktoré tam nepatria – neposlúchanie, odvrávanie a neplnenie si školských povinností. Namiesto nich do školy ,,vháňali´´ dobrú náladu a vedomosti. Preto aj každý zo žiakov pri vstupe do školy v pondelok 28.11 obdržal (poniektorí aj nedobrovoľne) špeciálnu pleťovú masku z múky a nutelly ako prostriedok ochrany proti zlým veciam v škole.