Borodáčska Lucia

Ako každý rok, ani tento nebol výnimkou! Svätá Lucia sa na našej škole nesie v znamení čarodejníc, duchov, kúziel…ale aj vedy a zábavy. Ako to už býva zvykom, odlievanie olova a veštenie z čarovného papiera sme zachovali v našich tradíciách.

V tomto roku sme navštívili aj deti v MŠ Bancíková.