Výzva na prihlásenie sa do Rady školy

Vážení rodičia,máte záujem o spoluprácu so školou, podieľať sa na jej rozvoji a máte záujem
pracovať v Rade školy? Prihláste sa u predsedu RŠ, Mgr. Zuzany Seleckej,mailom na adresu: selecka@borodacova.sk alebo na sekretariáte školy do 30.marca 2018. V apríli na schôdzach TA ZRPŠ bude z prihlásených rodičov voľba do RŠ.
Ďakujeme.

Mgr. Zuzana Selecká, predseda RaŠ