Zoznam detí prijatých do MŠ Borodáčova

Vážení rodičia!

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do Materskej školy, Borodáčova 2, Bratislava si môžete osobne vyzdvihnúť na sekretariáte Základnej školy, Borodáčova 2, Bratislava v termínoch:

  1. 8. 2019 v čase od 10:00 hod do 15:00 hod
  2. 8. 2019 v čase od 08:00 hod do 15:00 hod.

Nevyzdvihnuté rozhodnutia budú zákonným zástupcom odoslané poštou

Zoznam prijatých detí do MŠ Borodáčova