Angličtina na ZŠ s MŠ Borodáčova  – Start Right

ZŠ Borodáčova v spolupráci s jazykovou školou International House Bratislava ponúka žiakom prvého stupňa vyučovanie angličtiny v rámci krúžkovej činnosti.

Program START RIGHT je inovatívna výučba anglického jazyka určená deťom základných škôl vo veku od 6 do 14 rokov. International House Bratislava je medzinárodná jazyková škola, ktorá vyučuje deti na ZŠ od roku 2005. Je v sieti škôl MŠ SR a je partnerom našej školy .

Rodičia môžu zapísať svoje deti  už teraz vyplnením a odoslaním ONLINE PRIHLÁŠKY.  

Výhody angličtiny START RIGHT:

  • výučba v priestoroch ZŠ poobede po kmeňovej výučbe ( rozvrh bude upresnený po dohode s vedením školy)
  • kvalifikovaní slovenskí a zahraniční lektori
  • učebný plán je na základe učebníc vydávaných Cambridge University Press,
  • cena za 1 semester je 220 EUR, ( vyučujeme v dvoch semestroch od 26.9.2022 – 5.2.2023 a 6.2.2023– 18.6.2023)
  • príprava na skúšku a možnosť absolvovať cambridgeskú skúšku v 3.alebo 4. ročníku