Borodáčsky slávik

Dna 6.2.2019 sa na našej skole konal Borodáčsky slávik, v ktorom si svoje hlasové schopnosti vyskúšalo niekoľko dievčat prvého stupňa. Dievčatá sa predstavili svojimi ľudovými piesňami. Prvé tri miesta dostali diplom na pamiatku a zaujímavé knižky.Ani ostatne dievčatá neodišli len tak.Na pamiatku získali odmenu v podobe rôznych maličkostí.