Oznam o prevádzke ŠKD počas jarných prázdnin

Oznamujeme rodičom detí navštevujúcich ŠKD, aby svoj prípadný záujem o umiestnenie dieťaťa v ŠKD počas jarných prázdnin (25.2.2019 až 1.3.2019) nahlásili u vychovávateliek alebo u p.Medveďovej. Družina bude počas prázdnin otvorená, ak sa nahlási dostatočný počet detí. Ďakujeme