Deň otvorených dverí 2022 pre rodičov budúcich prvákov

Deň otvorených dverí 2022 pre rodičov budúcich prvákov sa uskutoční 22.3.2022 od 8:00 – 10:40 v budove na elokovanom pracovisku Tomášikova 4  a 23.3.2022 od 8:00 – 10:40 na Borodáčovej 2 .

Tešíme sa na Vás !