Druháci a ich projekt z prvouky

Žiaci 2.A aj 2.B triedy sú veľmi šikovní. Z prvouky sa nedávno s pani učiteľkou Jurányiovou učili u ČLOVEKU. Naučili sa veľa nových informácii, ktoré využili pri tvorení projektov. Téma zadania úlohy bol človek. Žiaci spolupracovali  v skupinách. Svoje projekty zamerali na správnu výživu, kostru a svalstvo, pohyb a šport, životné prejavy človeka,…