Kontrola správnosti údajov po zápise

Vážení rodičia!

Ďakujeme za prejavený záujem o vzdelávanie Vašich detí v našej škole.
V dňoch 15.4., 16.4.,19.4., a 21.4. 2021 v čase od 13:30 do 17:00 hod. bude prebiehať osobná kontrola správnosti údajov uvedených na prihláške do 1. ročníka a odovzdaných tlačív. 
Prosíme Vás, aby ste sa v jednom z uvedených termínov dostavili na sekretariát školy a priniesli so sebou rodný list dieťaťa, občiansky preukaz, prípadne iné dokumenty ( rozhodnutie súdu, psychologické vyšetrenie …… ). 
Ak sa v niektorom z daných termínov nemôžete dostaviť, kontaktujte školu.