Oznamy

Ilustrovanie podľa príbehu

Žiaci 4.A triedy mali netradičnú vyučovaciu hodinu čítania. Pani Sadíleková čítala žiakom príbeh, ktorí žiaci výtvarne spracovali. Na záver  museli z prečítaného vymyslieť názov.

Dvestošesťdesiatdeväť dní dažďa je krásne a trochu smutné rozprávanie o priateľstve. O tom, aké to je, keď sa najlepší priateľ odsťahuje, o všetkom, čo spolu prežili, o chýbaní, žiali a daždi. O množstve dažďa. A o novej nádeji… Citlivý a prepracovaný príbeh Roalda Kaldestada krásne dopĺňajú atmosférické ilustrácie Bjorna Runeho Lieho.

S kamarátkou ENERGIOU

Žiaci 3.A, 3.B a 4.A sa prostredníctvom interaktívnych hier dozvedeli, ako môžu ušetriť energiu. Spoznali obnoviteľné zdroje energie a mali z vyučovania na tieto témy atraktívny zážitok. Na dopoludňajšie vyučovanie sme pre žiakov zabezpečili vzdelávacie aktivity v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Za aktivitu a preukázané vedomosti boli žiaci odmenení darčekmi a zdravou desiatou. Žiakom sa netradičné vyučovanie veľmi páčilo.

Pozvánka na Vianočné trhy

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás pozvať na Vianočné trhy dňa 16.12.2019. Bližšie informácie o čase a programe budu upresnené.
Tešíme sa na spoločne strávený čas.

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že žiakom sa na dni 28.10 a 29.10.2019 udeľuje z dôvodov rekonštrukčných prác na zateplení školskej budovy a z organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

V prípade nutnosti bude pre prihlásených žiakov 1. – 5. ročníka otvorený ŠKD v čase od 7:30 – 15:30 po oba dni.