Oznamy

Informácie k nástupu do ŠKD

Na školský rok 2020/2021 bola stanovená úhrada za pobyt v ŠKD na sumu 17,20 –  EUR mesačne.

Pri platbe záväzne napíšte do poznámky meno a priezvisko dieťaťa a triedu. Platbu vytlačte a odovzdajte Vašej  vychovávateľke na kontrolu platieb do 20. dňa v predošlom mesiaci. Platbu za september realizujte do 4.9.2020.

IBAN :    SK34 0200 0000 0042 3916 3854

Zápisný lístok pre ŠKD

 

Ponuka krúžkov v angličtine

Vážení rodičia!

V školskom roku 2020/2021 sme pre žiakov našej školy v spolupráci s jazykovými školami Class a International house pripravili krúžky, ktoré budú prebiehať v anglickom jazyku.
Bližšie informácie a podmienky prihlasovania nájdete v prílohách.

international house

class

Pomôcky pre nastupujúcich prvákov

Vážení rodičia, milí budúci prváci!

Vieme, že nástup Vášho dieťaťa do školy prináša rôzne zmeny. Chceme Vám preto uľahčiť
zvládnutie týchto zmien a začať školský rok bez stresu. Touto formou Vás chceme informovať
o pomôckach, ktoré Vaše deti budú potrebovať v 1. ročníku.

Pomôcky pre prváka :
Zošity:
zošit 511 – 3 ks
zošit 512 – 3 ks
zošit 523 – 2 ks
zošit 520 – 1 ks
zošit 511 s pomocnou liniatúrou – 1 ks
zošit 420 – 1 ks
zošity sada 1.- 6. Virgovičová

Na VYV: plastelína, nožnice detské so zaobleným hrotom, igelit na lavicu cca 1x1m, vodové
farby, voskovky, fixky, umelohmotný pohár na vodu, výkres A4 – 20 ks, sada farebných
papierov, lep. tyčinka, guľatý štetec č. 6 alebo 8, plochý štetec č. 6 alebo 8, handrička na utieranie, väčšie
tričko na prezlečenie pri maľovaní – všetko označiť menom alebo značkou a uložiť do kufríka,
škatule od topánok a pod./

Na TSV: cvičky / tenisky s bielou podrážkou, tričko / mikinu, krátke nohavice / tepláky, ponožky
– všetko označiť menom alebo značkou vložiť do vrecúška, nie do igelitovej tašky/

Do peračníka: obyčajná ceruzka /napr. 2HB/ – 2 ks, farbičky 6 – 8 farieb, strúhadlo,
/neskôr priesvitné pravítko 10 – 15 cm, pero plniace, pero so zelenou náplňou/.

Iné: aktovku, prezuvky do triedy podpísané s bielou podrážkou, prestieranie na lavicu k desiate,
papierové vreckovky, fľaša na pitie.

Úradné hodiny ZŠ a MŠ počas letných prázdnin

Vážení rodičia, úradne hodiny školy počas letných prázdnin sú nasledovné :


UTOROK                 9:00 hod  –  12:00 hod

ŠTVRTOK              13:00 hod  –  15:00 hod

 

Kontakt:

Tajomníčka školy:

Email: tajomnik@borodacova.sk

Tel. č. : 02/43630904

 

Riaditeľ školy:

Email: riaditel@borodacova.sk

Tel. č.: 0908 222 580

 

Zástupkyňa pre I. stupeň:

Email: zuzana.selecka@borodacova.sk

Tel. č. : 02/43630904

 

Zástupkyňa pre II. stupeň

Email: anna.gajdsova@borodacova.sk

Tel. č. : 02/43630904

Zástupkyňa pre MŠ

Email: ms@borodacova.sk

Tel. č. : 0901 725 917

Prevádzka a vnútorný režim ZŠ od 15.6.2020 do konca školského roka 2019/2020

Vážení rodičia, v prílohe si môžete stiahnuť pokyny pre prevádzku a vnútorný režim základnej školy do konca školského roka 2019/2020. Tieto pokyny nadobúdajú platnosť od 15.6.2020

Zároveň Vás prosíme o prinesenie priloženého vyhlásenia o bezinfekčnosti žiaka v prvý deň nástupu do školy.

Zadelenie žiakov do skupín si nájdete v systéme EduPage.

Výsledky testovania zamestnancov ZŠ s MŠ Borodáčova dopadli výborne, u nikoho sa ochorenie COVID19 nevyskytlo !!!

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Prevádzka a vnútorný režim základnej školy do konca školského roka 2019/2020   (zverejnené 18.6.2020 s účinnosťou od 22.6.2020)

Denné letné tábory a letná škola

Vážení rodičia, dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásenia žiakov na denné letné tábory a letnú školu Teach for Slovakia. Prihlasovanie je možné do 5.7.2020. Všetky informácie nájdete na plagátiku v prílohe.

Oznam o obnovení vyučovania od 1.6.2020

Vážení rodičia,
podľa pokynov MŠ SR bude vyučovanie pre žiakov 1. – 5. ročníka od 1. 6. 2020 prebiehať v nasledovnom režime:
1. Deti budú zaradené do skupín s maximálnym počtom 20 žiakov v skupine.
2. V skupine môžu byť zaradené deti z rôznych tried a ročníkov.
3. Vyučovanie bude v rozsahu 4 – 5 hodín. Metódy a obsah budú prispôsobené zloženiu konkrétnej skupiny.
4. ŠKD bude v prevádzke po skončení vyučovania.
5. Nástup na vyučovanie bude podľa harmonogramu v čase od 7:30 do 8:30 hod.
6. Stravovanie žiakov v ŠJ bude v čase medzi vyučovaním a činnosťou v ŠKD v jednotlivých skupinách.

Žiadame o potvrdenie záujmu/nezáujmu o vyučovanie, pobyt v ŠKD a stravovanie v žiackom konte edupage do 24. 5. 2020 do 14:00 hod.
Ďalšie informácie, prípadné zmeny budeme včas aktualizovať.

Minister školstva Branislav Gröhling navštívil našu školu

 V stredu 6.5. 2020 prišla na našu školu vzácna návšteva – osobne minister školstva Branislav Gröhling.

Určite sa pýtate, čo sa stalo! Odpoveď je jednoduchá…

     Keďže sa teraz riešia vážne veci okolo školstva a on nie je človek, ktorý rozhoduje od stola bez toho, aby si vypočul názory tých, ktorých sa to priamo dotýka, jednoducho sa vybral medzi ľudí v prvej línii – čiže učiteľov – aby sa ich priamo opýtal na ich názor, na to či sú jeho návrhy dobré, čo si učitelia myslia, čo navrhujú, čo sa im páči, čo by chceli zmeniť, čo upraviť alebo úplne vynechať a mnoho ďalších dôležitých vecí okolo školstva…

     Minister je človek na svojom mieste – chce inovovať školstvo, počúva, nechá si poradiť, odpovedá … Všetci sme boli prekvapení jeho prístupom! Jeho ľudským, zodpovedným a profesionálnym prístupom! A toto u našich ministrov školstva nebolo vždy bežné…

     Samozrejme väčšinou sa debata niesla v duchu situácie okolo koronavírusu a možnosti otvoriť školy. Situácia je však oveľa zložitejšia! Otvoriť škôlky a prvý stupeň ZŠ spolu s 5. ročníkom od konca mája/začiatku júna je stále aktuálny. Je s tým však spojených obrovský počet otázok a praktických problémov, ktoré treba vyriešiť a zabezpečiť a náklad, ktorý by niesla na svojich pleciach každá škola a spolu s týmto nákladom aj minister školstva – je obrovský a nezávideniahodný.

     Na záver však musím podotknúť, že ako učitelia sme hrdí na to, že minister si vybral práve našu školu a že toto spoločné pracovné stretnutie bude mať vplyv na pozitívne rozhodnutie a že my sme urobili všetko preto, aby okrem iného boli dodržané prísne bezpečnostné opatrenia v tejto náročnej situácii.

Mgr. Dáša Hitková

Ako sa nezblázniť z domácej školy ?

Jedinečnosť situácie/realita nie sci-fi film
Situáciu „koronavírusu“ nikto ešte nezažil. To, čo prežívaš, je jedinečné a môžu sa
tak cítiť aj druhí (radosť z množstva času, strach z choroby, nuda, neistota, ako to
celé dopadne a pod.)

Aj škola môže byť konečne ZÁBAVNÁ
Nemusím do nej fyzicky vstúpiť a učím sa, dokonca môžem byť v pyžame,
nemusím skoro ráno vstávať a nezmeškám vyučovanie, nedostanem poznámku,
že som si zabudol pomôcky, alebo vyrušoval, na obed mám domáce špeciality,
prestávky si dávam podľa seba, „musím“ byť na internete častejšie, „musím“
využívať sociálne siete.

Ako na školské povinnosti
Využi svoj čas, ktorý je potrebné venovať sa školským povinnostiam efektívne.
Vstaň každý deň v rovnakom čase tak, aby si stihol svoje povinnosti. Naplánuj si
každý deň svoj vlastný rozvrh hodín a povinností, prestávok a času na oddych.
Odkladaním povinností zvýšiš stres z nakopenia úloh, zadaní a pod.

Čo ťa baví, to si lepšie zapamätáš – vyhľadávaj si aj vlastné pomôcky na učenie
(vtipné videá, prezentácie), zdieľaj ich so spolužiakmi aj s učiteľmi.

Vieš, ako sa najlepšie naučíš nové učivo? Keď ho povieš niekomu inému – môžeš
si natočiť záznam toho, ako prednášaš iným spolužiakom, alebo ako by si
odpovedal pred tabuľou.

Pýtaj sa – ak niečomu z online výkladu učiteľa nerozumieš, nevieš si rady s novou
látkou, zadaním. Učitelia budú radi, ak sa sám aktívne budeš pýtať, nedokážu ti
„vidieť do hlavy“, čo by si sa chcel spýtať.

Timeout – ak máš učenia ale aj neučenia už dosť, vypni: daj si rúško, vyvetraj sa
na balkóne, zavolaj kamošom, prejdi sa v prírode, pusti si nahlas hudbu, alebo si
len tak zavri oči a počúvaj svoj dych. Chvíľa so samým sebou môže byť
osviežujúca a naštartuje ťa.

Ako na sociálny život
Pomáhaj druhým – aj telefonovaním, chatovaním s ľuďmi, na ktorých si bežne
nemal čas – starí rodičia, bratranci, príbuzní, známi z letného tábora. Vyskúšaj si,
ako byť podporou druhým, určite z toho budeš mať dobrý pocit.

Ako sa socializovať – svoje miesto medzi kamarátmi sa teraz buduje tak nejako
inak, všetci sme na tom ale rovnako. Nestresuj sa, ak ti niekto neodpovedá hneď.
Ak nerozumieš emotikonu, spýtaj sa radšej priamo.

Pochváľ sa svojim koníčkom, záujmom o niečo – ani tvoje záujmy a koníčky sa
nedajú robiť tak ako zvyčajne, ukáž však svojim kamarátom ako ich teraz robíš
netradične a zábavne.

Športuj – v zdravom tele zdravý duch. Aj krátke a pravidelné cvičenie doma na
koberci či posteli zlepší náladu a posilní svaly.

Pochvala a ocenenie – každý z nás chce zažiť denne trochu pochvaly, ak na to
dospelí v tejto náročnej situácii zabúdajú, oceň sa aj sám napr. tým, že si dáš
svoju obľúbenú sladkosť, zahráš si nejakú hru. Napíš doma na veľký papier, čo sa
ti v ten deň podarilo urobiť, v čom si bol dobrý – dospelí si to určite takto
napísané všimnú.

Pozor na nástrahy online sveta – aj cez mobil či počítač ťa môže niekto
šikanovať, zneužívať, lákať na zakázané dobrodružstvá, preto buď ostražitý.

Zdroj : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie