Oznamy

Nové krúžky v ponuke

Vážení rodičia, vzhľadom o dopyt krúžkovej činnosti rozširujeme našu ponuku o tieto záujmové útvary:
Športové hry pre 2. ročník – vedúci p. Magulová, termín štvrtok 14:00
Športové hry pre 1. ročník – vedúci p. Pomajbišová, termín štvrtok 14:00
Počítačový krúžok pre 1., 2.ročník – vedúci p. Kaderková, termín utorok 14:00.
Ak ste prejavili záujem o tieto rozširujúce krúžky napíšte názov krúžku na návratku. Ak ste ju už odovzdali, oznámte to triednemu učiteľovi do pondelka 23.09.2019.

Mimoriadny plenárny aktív

Vážení rodičia, vzhľadom k legislatívnym zmenám a upozorneniam zriadovateľa, Vám oznamujeme, že vyučovanie so zahraničnými lektormi do vyriešenia situácie nebude ! Týka sa to tried 1.A, 1.B, 2.B, 3.A a 4.A ! Čítať viac

Informácia o triednom aktíve

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na úvodný triedny aktív, ktorý sa uskutoční dňa 9.9.2019 od 16:00 v jednotlivých triedach(okrem tretiakov!).

Ponuka tanečného krúžku

TANEČNÉ ŠTÚDIO MOVE M  ponúka “Tanečný All inclusive” pre deti zo ZŠ Borodáčova. 
Tanečný krúžok sa vyučuje priamo v budove školy (v telocvični) čo pokladáme za najväčšiu PREFERENCIU u rodičov, 
ktorí nemajú možnosť svoju ratolesť vyzdvihnúť zo školy a presunúť sa na iný typ krúžku mimo školského zariadenia. 
A preto sme radi, že môžeme práve takúto službu poskytnúť pre uľahčenie času rodičom a radosť, zdravie z pohybu pre ich ratolesti. 
 
Pre viac informácií o tanečnom krúžku:  www.movem.sk alebo 0911 161 990
 

Informácia o platbe za ŠKD

Na školský rok 2019/2020 bola stanovená úhrada za pobyt v ŠKD suma 16,80 EUR

mesačne. IBAN SK79 0200 0000 0016 3977 9451

Pri platbe záväzne napísať meno dieťaťa a triedu.