Oznamy

S kamarátkou ENERGIOU

Žiaci 3.A, 3.B a 4.A sa prostredníctvom interaktívnych hier dozvedeli, ako môžu ušetriť energiu. Spoznali obnoviteľné zdroje energie a mali z vyučovania na tieto témy atraktívny zážitok. Na dopoludňajšie vyučovanie sme pre žiakov zabezpečili vzdelávacie aktivity v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Za aktivitu a preukázané vedomosti boli žiaci odmenení darčekmi a zdravou desiatou. Žiakom sa netradičné vyučovanie veľmi páčilo.

Pozvánka na Vianočné trhy

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás pozvať na Vianočné trhy dňa 16.12.2019. Bližšie informácie o čase a programe budu upresnené.
Tešíme sa na spoločne strávený čas.

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že žiakom sa na dni 28.10 a 29.10.2019 udeľuje z dôvodov rekonštrukčných prác na zateplení školskej budovy a z organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

V prípade nutnosti bude pre prihlásených žiakov 1. – 5. ročníka otvorený ŠKD v čase od 7:30 – 15:30 po oba dni.

 

Ponuka priestorov školy na prenájom

Milí rodičia a priatelia školy,

keďže prenajímame svoje priestory ( triedy, telocvičňu, jedáleň ) oslovujeme Vás s ponukou prenajať si niektorý z týchto priestorov. V prípade záujmu nás kontaktujte na tajomnik@borodacova.sk

Ceny za prenájom sú nasledovné :

Telocvičňa – 20,00 € / 60 min

Jedáleň –  30,00 € / 60 min

Trieda –  10,00 € / 60 min

Učebňa informatiky – 12,00 € / 60 min

Oznam o zatepľovaní školy

Vážení rodičia, od 25.9.2019 (streda) sa začnú vykonávať zatepľovacie práce na budove Materskej a Základnej školy, Borodáčova 2. Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce na budove ZŠ a MŠ Vás prosíme, zvýšte svoju opatrnosť a pohybujte sa len po vyznačených koridoroch, aby sa predišlo úrazom. Zároveň Vás žiadame, aby ste po skončení vyučovania, družiny, obeda, opustili čo najrýchlejšie priestory areálu.

Nové krúžky v ponuke

Vážení rodičia, vzhľadom o dopyt krúžkovej činnosti rozširujeme našu ponuku o tieto záujmové útvary:
Športové hry pre 2. ročník – vedúci p. Magulová, termín štvrtok 14:00
Športové hry pre 1. ročník – vedúci p. Pomajbišová, termín štvrtok 14:00
Počítačový krúžok pre 1., 2.ročník – vedúci p. Kaderková, termín utorok 14:00.
Ak ste prejavili záujem o tieto rozširujúce krúžky napíšte názov krúžku na návratku. Ak ste ju už odovzdali, oznámte to triednemu učiteľovi do pondelka 23.09.2019.

Mimoriadny plenárny aktív

Vážení rodičia, vzhľadom k legislatívnym zmenám a upozorneniam zriadovateľa, Vám oznamujeme, že vyučovanie so zahraničnými lektormi do vyriešenia situácie nebude ! Týka sa to tried 1.A, 1.B, 2.B, 3.A a 4.A ! Čítať viac