Oznamy

Ilustrovanie podľa príbehu

Žiaci 4.A triedy mali netradičnú vyučovaciu hodinu čítania. Pani Sadíleková čítala žiakom príbeh, ktorí žiaci výtvarne spracovali. Na záver  museli z prečítaného vymyslieť názov.

Dvestošesťdesiatdeväť dní dažďa je krásne a trochu smutné rozprávanie o priateľstve. O tom, aké to je, keď sa najlepší priateľ odsťahuje, o všetkom, čo spolu prežili, o chýbaní, žiali a daždi. O množstve dažďa. A o novej nádeji… Citlivý a prepracovaný príbeh Roalda Kaldestada krásne dopĺňajú atmosférické ilustrácie Bjorna Runeho Lieho.

S kamarátkou ENERGIOU

Žiaci 3.A, 3.B a 4.A sa prostredníctvom interaktívnych hier dozvedeli, ako môžu ušetriť energiu. Spoznali obnoviteľné zdroje energie a mali z vyučovania na tieto témy atraktívny zážitok. Na dopoludňajšie vyučovanie sme pre žiakov zabezpečili vzdelávacie aktivity v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Za aktivitu a preukázané vedomosti boli žiaci odmenení darčekmi a zdravou desiatou. Žiakom sa netradičné vyučovanie veľmi páčilo.

Pozvánka na Vianočné trhy

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás pozvať na Vianočné trhy dňa 16.12.2019. Bližšie informácie o čase a programe budu upresnené.
Tešíme sa na spoločne strávený čas.

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že žiakom sa na dni 28.10 a 29.10.2019 udeľuje z dôvodov rekonštrukčných prác na zateplení školskej budovy a z organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

V prípade nutnosti bude pre prihlásených žiakov 1. – 5. ročníka otvorený ŠKD v čase od 7:30 – 15:30 po oba dni.

 

Ponuka priestorov školy na prenájom

Milí rodičia a priatelia školy,

keďže prenajímame svoje priestory ( triedy, telocvičňu, jedáleň ) oslovujeme Vás s ponukou prenajať si niektorý z týchto priestorov. V prípade záujmu nás kontaktujte na tajomnik@borodacova.sk

Ceny za prenájom sú nasledovné :

Telocvičňa – 20,00 € / 60 min

Jedáleň –  30,00 € / 60 min

Trieda –  10,00 € / 60 min

Učebňa informatiky – 12,00 € / 60 min

Oznam o zatepľovaní školy

Vážení rodičia, od 25.9.2019 (streda) sa začnú vykonávať zatepľovacie práce na budove Materskej a Základnej školy, Borodáčova 2. Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce na budove ZŠ a MŠ Vás prosíme, zvýšte svoju opatrnosť a pohybujte sa len po vyznačených koridoroch, aby sa predišlo úrazom. Zároveň Vás žiadame, aby ste po skončení vyučovania, družiny, obeda, opustili čo najrýchlejšie priestory areálu.